အသင်းအဖွဲ့ အယ်လ်ဘမ်

Liyuan Battery Industrial Park

Liyuan Battery စက်မှုပန်းခြံ

Liyuan Battery started its work with great success

Liyuan Battery သည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းကို အောင်မြင်စွာ စတင်ခဲ့သည်။

Liyuan battery office style

Liyuan ဘက်ထရီရုံးစတိုင်

Liyuan Battery Office

Liyuan ဘက်ထရီရုံး

Power Source Office

ပါဝါအရင်းအမြစ်ရုံး

Liyuan Battery Culture Wall

Liyuan Battery Culture Wall

Liyuan Culture Wall

Liyuan ယဉ်ကျေးမှုတံတိုင်း

Liyuan battery roll core area

Liyuan ဘက်ထရီလိပ်အူတိုင်ဧရိယာ

Liyuan battery welding area

Liyuan ဘက်ထရီဂဟေဧရိယာ

Liyuan battery testing room

Liyuan ဘက်ထရီစမ်းသပ်ခန်း